Άρθρα  

 1. Δημοφιλή
 2. Τελευταία
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Διερμηνευτής ΓΛΩΣΣΑΣ

Επισκέψεις:26217

Διερμηνευτής ΓΛΩΣΣΑΣ

Στον Διερμηνευτή της ΓΛΩΣΣΑΣ υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης, ελέγχου και εκτέλεσης αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα όπως κ...

Περισσότερα...

EasyLogo

Επισκέψεις:11999

EasyLogo

Η EasyLogo είναι ένα απλοποιημένο περιβάλλον Logo όπου ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει απλές ακολουθίες εντολών σχεδίασ...

Περισσότερα...

Γλωσσομάθεια

Επισκέψεις:10930

Γλωσσομάθεια

Στην Γλωσσομάθεια υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης, ελέγχου και εκτέλεσης προγραμμάτων σε "ΓΛΩΣΣΑ". Με την Γλωσσομάθεια&nb...

Περισσότερα...

App Inventor

Επισκέψεις:9399

App Inventor

Το App Inventor μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για την δημιουργία εφαρμογών, ...

Περισσότερα...

Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής

Επισκέψεις:7843

Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής

Ο Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τα πρώτα βήματα των μαθητών στην αλγοριθμική, όπου είναι...

Περισσότερα...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

App Inventor

Επισκέψεις:9399

App Inventor

Το App Inventor μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για την δημιουργία εφαρμογών, ...

Περισσότερα...

GameSalad Creator

Επισκέψεις:3326

GameSalad Creator

Το GameSalad Creator μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία παιχνιδιών και αλληλεπιδραστικών εφαρμογών από μαθητές ...

Περισσότερα...

Robot Obstacle Course

Επισκέψεις:1859

Robot Obstacle Course

Ένα παιχνίδι στο οποίο καλείται ο μικρός προγραμματιστής - μηχανικός να προσαρμόσει κατάλληλα τα κυκλώματα ενός ρομπότ ώ...

Περισσότερα...

Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής

Επισκέψεις:7843

Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής

Ο Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τα πρώτα βήματα των μαθητών στην αλγοριθμική, όπου είναι...

Περισσότερα...

Γλωσσομάθεια

Επισκέψεις:10930

Γλωσσομάθεια

Στην Γλωσσομάθεια υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης, ελέγχου και εκτέλεσης προγραμμάτων σε "ΓΛΩΣΣΑ". Με την Γλωσσομάθεια&nb...

Περισσότερα...
   

Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Ο Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τα πρώτα βήματα των μαθητών στην αλγοριθμική, όπου είναι απαραίτητη η χρήση διαγραμμάτων ροής. Στο περιβάλλον λαμβάνει χώρα ανάπτυξη και εκτέλεση αλγορίθμων απευθείας σε μορφή διαγραμμάτων ροής. Με τον ΔΔΡ μπορούν να διδαχτούν βασικές έννοιες δομημένου προγραμματισμού. Υπάρχει η δυνατότητα, χρήσης δομών όπως της ακολουθίας, επιλογής, επανάληψης, χρήσης μεταβλητών, χρήσης εντολών εισόδου/εξόδου, αριθμητικών παραστάσεων, λογικών ελέγχων με χρήση μόνο συγκριτικών τελεστών, βασικές δυνατότητες συνδυασμού και σύγκρισης αλφαριθμητικών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας εκτελέσιμου προγράμματος του αλγορίθμου που έχει υλοποιηθεί με τον ΔΔΡ.

Γνωριμία

Το περιβάλλον Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής ή «Data-Flow Visual Programming Language 3.020» είναι ένα περιβάλλον που αναπτύχθηκε από τον Yuri Margolin. Ο εξελληνισμός, η βελτίωση της διεπιφάνειας χρήσης και  διάφορες πρόσθετες λειτουργίες υλοποιήθηκαν από τον Τσέλιο Νικόλαο. Το περιβάλλον  Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής είναι εγκεκριμένο από το παιδαγωγικό ινστιτούτο και έχει διατεθεί σε όλα τα σχολεία μέσω του πακέτου "Αλγοριθμική και Προγραμματισμός".

Στο περιβάλλον δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας αλγορίθμων σε μορφή διαγραμμάτων ροής με την επιλογή και εναπόθεση πλακιδίων, που αντιστοιχούν σε δομικά στοιχεία των ΔΡ, στην περιοχή σχεδίασης του αλγορίθμου και στην συνέχεια με σύνδεση αυτών. Υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης,  παρακολούθησης  και απασφαλμάτωσης της λειτουργίας του αλγορίθμου που δημιουργείται, με την δυνατότητα βηματικής εκτέλεσης, χρήσης εντολών εισόδου/εξόδου και παρακολούθησης μεταβλητών του αλγορίθμου.

Βασικά συστατικά του περιβάλλοντος δημιουργίας αλγορίθμων Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής είναι:
 • Το μενού επιλογών καθώς η λωρίδα με τα εικονίδια - συντομεύσεις ενεργειών όπου υπάρχουν εντολές διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας διαγράμματος ροής, εκτέλεσης και  λειτουργιών επισκόπησης του αλγορίθμου και βοήθεια για την χρήση του περιβάλλοντος.

 • Η παλέτα που περιέχει τα δομικά στοιχεία ΔΡ περιγραφής αλγορίθμων που προσφέρονται στο περιβάλλον τα οποία  είναι  αρχή και τέλος ΔΡ, απόδοση τιμής, εισόδος από πληκτρολόγιο, έξοδο σε οθόνη , έλεγχος ροής, και στοιχείο δημιουργίας κόμβου.

 • Η περιοχή όπου λαμβάνει χώρα η σχεδίαση του διαγράμματος ροής.

 • Το παράθυρο Οθόνη όπου συμβαίνει η αλληλεπίδραση του αλγορίθμου με τον χρήστη μέσω των εντολών εισόδου / εξόδου.

 • Το παράθυρο Μεταβλητές όπου προβάλλονται οι τιμές των μεταβλητών του αλγορίθμου όπως  και των τιμών τους.

 
 

Προτάσεις Διδασκαλίας

Σχέδια μαθήματος και φύλλα δραστηριοτήτων από το εκπαιδευτικό πακέτο "Αλγοριθμική" του έργου Πλειάδες- Ενότητα Νηρηίδες  «Αλγοριθμική-Προγραμματισμός» 

Ασκήσεις μετατροπής αλγορίθμου σε διαγράμματα ροής "Α.Ε.Π.Π. - Διαγράμματα Ροής" από www.aepp.edu.gr

Α.Ε.Π.Π. (σχολικά εγχειρίδια, πρόγραμμα σπουδών...) στον διαδικτυακό τόπο Ψηφιακό Σχολείο 

Πληροφορίες για Α.Ε.Π.Π. από ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας

Πληροφορίες για Α.Ε.Π.Π. στον ιστότοπο Πληροφορική στην Εκπαίδευση από τον Νίκο Αδαμόπουλο

Σχέδια μαθήματος και φύλλα δραστηριοτήτων από το εκπαιδευτικό πακέτο "Αλγοριθμική" του έργου Πλειάδες- Ενότητα Νηρηίδες  «Αλγοριθμική-Προγραμματισμός»

To Ιστολόγιο Πληροφορικής με υλικό για Α.Ε.Π.Π. (παρουσιάσεις, φύλλα ασκήσεων, λύσεις...) του Μισαηλίδη Άνθιμου

VLE υποστήριξης μαθήματος Α.Ε.Π.Π. (Πορεία μαθημάτων, θεωρία, ασκήσεις, παρουσιάσεις...) από Αθανάσιο Δημόπουλο

Βίντεο επίλυσης ασκήσεων από Α.Ε.Π.Π. από Τσιοτάκη Παναγιώτη στο YouTube

Βίντεο επίλυσης ασκήσεων από τετραδίο μαθητή Α.Ε.Π.Π. από κανάλι arnos.gr στο YouTube

Βίντεο μαθήματα για Α.Ε.Π.Π. από Ζυγούρη Σπυρίδων στο videolearner.com

Διαδικτυακός τόπος για Α.Ε.Π.Π. (θεωρία, ασκήσεις, πανελλήνιες, μεθοδολογία...) στο aepp.wordpress.com

Διαδικτυακός τόπος για την εισαγωγή στους Αλγόριθμους και στον Προγραμματισμό από Νεοκλέους Μαρία

Διαδικτυακός τόπος για υποστήριξη μαθήματος Α.Ε.Π.Π. (θεωρία, ασκήσεις, διαγωνίσματα, σταυρόλεξα...) από Τσιωτάκη Παναγιώτη

Διαδικτυακός τόπος με υλικό για Α.Ε.Π.Π.  Δουκάκη Σπύρο

Ιστολόγιο "Η Πληροφορική στο Σχολείο" με υλικό για Α.Ε.Π.Π. (παρουσιάσεις, σχέδια μαθήματος, ασκήσεις, τεστ...) από Σαρημπαλίδη Ιωάννη

Ιστολόγιο με υλικό για Α.Ε.Π.Π. (παρουσιάσεις, tests, σταυρόλεξα θεωρίας...) από Καραμαούνα Πολύκαρπο

Ιστολόγιο με υλικό για Α.Ε.Π.Π. (παρουσιάσεις, ασκήσεις, φύλλα εργασίας, διαγωνίσματα...) από Κοκκινίδη Ιωάννη

Ιστολόγιο με υλικό για Α.Ε.Π.Π. του Καρύδη  Νικόλαου

Παρουσιάσεις για Α.Ε.Π.Π. από Παπαλουκά Γεώργιο

Προτεινόμενες διδασκαλίες (παρουσιάσεις) για το μάθημα Α.Ε.Π.Π. από Αρβανιτάκη Ιωάννη

Σημειώσεις θεωρίας με ασκήσεις για Α.Ε.Π.Π. από Μπουμπούλη Παντελή

Συζητήσεις, ασκήσεις και αρχεία για Α.Ε.Π.Π. στο "Το Στέκι των Πληροφορικών"

Συλλογή επαναληπτικών διαγωνισμάτων σε word στο irodis.blogspot.gr

Υλικό για Α.Ε.Π.Π.  (ασκήσεις, λύσεις, πανελλήνιες...) από Αραποστάθη Μάριο

Υλικό για Α.Ε.Π.Π. (παρουσιάσεις, ασκήσεις, λύσεις...) από Λιοντάκη Βασιλεία

Υλικό για Α.Ε.Π.Π. (θεωρία, ασκήσεις, διαγωνίσματα...) από Μουρατίδη Χρήστο

Υλικό για Α.Ε.Π.Π. (θεωρία, ασκήσεις. λύσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις...) από Μαλακούδη Γεώργιο στο Λύκειο Μουδανιών

Υλικό για Α.Ε.Π.Π. (παρουσιάσεις, ασκήσεις, λύσεις...) στο www.didaskalia.eu

Υλικό για Α.Ε.Π.Π. (παρουσιάσεις, ασκήσεις, τυπολόγια γλωσσών, λύσεις, βίντεο...) στο 'Αλγόριθμοι & Προγράμματα' από Λάμπρου Σάκη

Υλικό για Α.Ε.Π.Π. (σημειώσεις θεωρίας, ασκήσεις, λύσεις...) από 'Υποστηρικτικό Υλικό Μαθημάτων Πληροφορικής' του Αρταβάνη Μιχάλη

Υλικό για Α.Ε.Π.Π. (ύλη, θέματα, ασκήσεις, λύσεις...) από Μπαλάσα Αντώνη

Yλικό Α.Ε.Π.Π. (συμβόλαιο και πορεία μαθήματος, ασκήσεις, παρουσιάσεις, μεθοδολογία...) από Χλαπάνη Γ. και Μηναϊδη Α

Υλικό για Α.ΕΠ.Π. (σημειώσεις θεωρίας, διαγωνίσματα, λύσεις...) από Ουγιάρογλου Στέφανο

Υλικό για Α.Ε.Π.Π. από Τσαμπίκα Καράκιζα

Ασκήσεις για το Μάθημα Α.Ε.Π.Π. από Στυλιάδης Κωνσταντίνο

Ασκήσεις και λύσεις αυτών από Κάββαλο Στέλιο

Φυλλάδια ασκήσεων ΑΕΠΠ Collection by Σαρημπαλίδης Ιωάννης

Φυλλάδια Ασκήσεων από Καραχρήστο Χριστόφορο

Φυλλάδια θεωρίας, διαγωνίσματα, ασκήσεις από Α.Ε.Π.Π. σε Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Τσιωτάκη Παναγιώτη

E-book για Α.Ε.Π.Π. 50 βασικοί αλγόριθμοι από mathitest.gr

 

Δημοσιεύσεις

Φανίκος Α.,Πύρζα Φ., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Ά.,Πολίτης Π., Κόμης Β. (2005), Διδακτικά σενάρια και δραστηριότητες για την διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής Γυμνασίου & Λυκείου

Γεωργόπουλος A., Τσέλιος N., Πολίτης Π., Κόμης B. (2005). Ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον διδακτικής υποστήριξης μαθημάτων Πληροφορικής Γυμνασίου-Λυκείου

Βρακόπουλος Α., Καρτσιώτης Θ., (2009), Το πρόγραμμα Διάγραμμα Ροής και η διδακτική του αξιοποίηση στη Διδασκαλία του προγραμματισμού

Στέργου Σ., Τσιωτάκης Π., Αδαμόπουλος Ν., (2005) Τα εκπαιδευτικά λογισμικά για το μάθημα ΑΕΠΠ και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία. Εμπειρική μελέτη σε εκπαιδευτικούς

Σιώζου Σ., Τσέλιος Ν., Κόμης Β. (2008), Επίδραση της χρήσης πολλαπλών αναπαραστάσεων σε εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού

Μηναϊδη Α., Χλαπάνης Γ. (2008) ,Στοιχεία Διδακτικής Προσέγγισης του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 

Ο Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής μπορεί να εγκατασταθεί σε περιβάλλοντα Windows.

Το περιβάλλον είναι ελληνικό και ο σύνδεσμος μεταφόρτωσης είναι: http://www.ecedu.upatras.gr/flowchart/news.htm

1 σχόλιο

 • Σύνδεσμος σχολίου Μιχάλης Παπαδέας Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2013 06:46 δημοσιεύθηκε από Μιχάλης Παπαδέας

  Πολύ λεπτομερής παρουσίαση.

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
   

                                                              Περιβάλλοντα Εισαγωγής στον Προγραμματισμό από Γκοτσιόπουλο Παναγιώτη (Allrounder template)

                                                                                                                   Χάρτης Συνδέσμων Διαδικτυακού Τόπου